14.000 m2 logistieke bedrijfsruimte dat voelt als een maatpak

Waalwijk DC I

In Waalwijk hebben wij voor SIG Benelux haar nieuwe hoofdkantoor en distributiecentrum ontwikkeld. Een maatpak van circa 14.000 m² logistieke bedrijfsruimte en 4.500 m² buitenterrein voor de opslag en distributie van bouwmaterialen inclusief een hoofdkantoor van circa 1.600 m², maar ook voorbereid en geschikt voor alle denkbare gebruikers met reguliere distributieactiviteiten.

Feiten & cijfers

Built to Suit
Herontwikkeling van voormalige betonproductie locatie
Huurder: SIG Nederland B.V.
Locatie: Waalwijk, Bedrijventerrein Haven
Ontwikkeling: DC van 14.000 m² en 1.600 m² kantoor
Oplevering: Q2 2021

Buiten de gebruikelijke aspecten als de toepassing van zonnepanelen en efficiëntere gebouwinstallaties benaderen wij duurzaamheid vooral vanuit toekomstbestendigheid van het gebouw. Hergebruik van gebouwen indien mogelijk dient wat ons betreft altijd het uitgangspunt te zijn. DC Waalwijk sluit perfect aan bij deze ambitie en valt dan ook het beste te omschrijven als een verstelbaar maatpak

Duurzaam ontwikkelen is gelukkig de norm geworden en dit is voor VWLD een vanzelfsprekendheid in alle projecten.

Toekomstbestendig en multifunctioneel in gebruik

Waalwijk DC I

Waalwijk DC I is onder andere toekomstbestendig en multifunctioneel in gebruik door de in de realisatie meegenomen voorbereidingen ten behoeve van mogelijke uitbreiding van de los-/ laadkuil met nog tien extra loading docks. Tevens is de constructie en fundering voorbereid op een latere toevoeging van een mezzanine langs de gehele voorgevel. Ter plaatse van het buitenterrein nu in gebruik ten behoeve van opslag kan het distributiecentrum worden vergroot met circa 3.000 m².

DC Waalwijk betreft de ontwikkeling van de eerste fase van een herontwikkeling van een perceel van bijna 4 hectare, direct naast de Waalwijkse Haven. Het project is hiermee een mooi voorbeeld van onze aandacht op de herontwikkeling van verouderde bedrijfslocaties. DC Waalwijk II (@link project) betreft de invulling van het resterende perceel van circa 1,1 hectare.