KWALITEIT door aandacht en flexibiliteit

De kracht van VWLD

VWLD richt zich specifiek op de ontwikkeling van logistiek en bedrijfsmatig vastgoed in Nederland. Met ons uitgebreide VolkerWessels netwerk van specialisten op iedere bouwdiscipline kunnen wij de beste propositie voor onze gebruikers leveren. Hoe specifiek en uitzonderlijk uw eisen ook zijn, VWLD kan eraan voldoen. Veranderen de uitgangspunten door voortschrijdend inzicht of de marktsituatie? Volledige transparantie in de samenwerking met onze opdrachtgevers zorgt ervoor dat wij met iedere verandering mee kunnen bewegen.

De logistieke markt verandert in snel tempo. De wereldbevolking groeit snel en de demografische landkaart verandert. Koopprocessen digitaliseren en stedelijke agglomeraties nemen in omvang toe. Markten globaliseren, terwijl tegelijkertijd hogere eisen worden gesteld aan een snelle, flexibele én betrouwbare levering van goederen. Dat stelt nieuwe eisen aan de manier waarop logistiek wordt georganiseerd. De strategische locatie van distributiecentra speelt daarin een essentiële rol. Wij nemen hierin graag het voortouw, met uw bedrijfsdoelen en huisvestingswensen als uitgangspunt.

Design and build

Om nog sneller en flexibeler te kunnen inspelen op de snel veranderende markt, heeft VWLD voor een aantal eigen grondposities al plannen ontwikkeld, die binnen afzienbare tijd gerealiseerd kunnen worden. Ook de omgevingsvergunningen voor deze locaties zijn reeds verstrekt. In deze gevallen bouwen we op eigen risico en zoeken we gebruikers die passen bij het project. Wij hebben bij het ontwerpen en het opstellen van de gebouwspecificaties rekening gehouden met een globaal maar uitgebreid eisenpakket, die door gebruikers gesteld kunnen worden aan hun huisvesting. Hierdoor zijn de ontwerpen multi-inzetbaar en geschikt voor meerdere type gebruikers.

Binnen het ontwerp zijn nog specifieke aanpassingen mogelijk als dit nodig is om het object een eigen uitstraling te geven, passend bij het bedrijf. Kijk bij onze grondbank om te ontdekken welke opties wij voor u hebben. Of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Build to suit

Zou het niet mooi zijn als uw distributiecentrum volledig is aangepast aan de wensen en eisen van uw huurder of gebruiker? Daar zorgen wij voor. Waar dan ook. Wij kunnen de gehele ontwikkeling integraal uitvoeren op een grondpositie van VolkerWessels of een door de gebruiker uitgekozen grondpositie. Samen met andere VolkerWessels bedrijven zorgen wij ervoor dat u compleet ontzorgd wordt tijdens het hele project.

Van ontwerp, het opstellen van een Programma van eisen, tot de volledige inrichting van het warehouse. VWLD staat u, samen met de partners binnen het VolkerWessels concern, in alle aspecten van de ontwikkeling bij. Bespreek met ons uw wensen en neem de proef op de som.

Duurzaamheid

De vernieuwing binnen het ontwikkelen van logistiek en bedrijfsmatig vastgoed gaat verder dan een efficiënt gebouw ontwikkelen voor de gebruiker. Met het ontwikkelen van vastgoed hebben we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nieuwbouw zorgt aan de ene kant voor werkgelegenheid, maar aan de andere kant ook voor een toename van CO2-uitstoot. Door al in de ontwerpfase extra aandacht te geven aan CO2-reductie en impact op het milieu zijn de gebouwen die wij ontwikkelen een gezonde business case voor gebruikers, eigenaren en andere belanghebbenden.

Uiteraard wordt ons vastgoed gebouwd binnen het overeengekomen BREEAM-niveau. Daarnaast werken wij, indien gewenst, met een materialenpaspoort om circulariteit meetbaar te maken tijdens het bouwproces. Vraag ons gerust naar de manier waarop we uw project duurzaam kunnen maken.

Contact

Herontwikkeling

VWLD is gespecialiseerd in het herontwikkelen van grootschalige terreinen. Mede door stedelijke verdichting en de mogelijkheid om materialen te hergebruiken is dit een zeer duurzame activiteit. Wij staan achter het hergebruiken van locaties en hebben daar met VolkerWessels als bouwpartner ook expertise in. Om deze activiteiten verder te ontplooien zijn we continu op zoek naar locaties. Deze grondposities kunnen greenfields zijn, dus weilanden met de juiste bestemming, maar ook brownfields, herbestemming of herontwikkeling van bestaande grond.

Wilt u meer informatie of weten wat de zoekcriteria van VWLD zijn, neem dan contact met ons op.

Contact